Håll kontakt med idrottsföreningen via nyhetsbrev

Håll kontakt med idrottsföreningen via nyhetsbrev

I Sverige finns runt 19 000 idrottsföreningar, och över tre miljoner människor är medlemmar. Idrottsföreningarna är ideella, där ingen tjänar pengar för att vara tränare eller utföra andra föreningsuppgifter. Det är föreningarnas medlemmar som bestämmer vad som görs och de hjälps tillsammans åt med allt arbete.

Det är nödvändigt att effektivt samordna arbetet i föreningen och regelbundet skicka ut information till medlemmarna. Med hjälp av ett verktyg för att skicka nyhetsbrev kan du enkelt skapa egendesignade utskick av nyhetsbrev till föreningens medlemmar. Ungapped ger dig också färdiga mallar att utgå ifrån och en bildbank som gör det lätt att bygga nyhetsbrev utifrån din egen grafiska profil.

Sveriges idrottsföreningar

Att vara med i en idrottsförening skapar social gemenskap samtidigt som du får bättre kondition och fysik. Bland de tre miljoner svenskar som är med i idrottsföreningar tränar vissa individuella idrotter som kampsport, gymnastik och skidåkning. Andra deltar i lagidrotter som ishockey, basket och fotboll. Alla Sveriges idrottsföreningar drivs ideellt och är därför också demokratiskt styrda. Varje medlem har därmed möjlighet att påverka föreningens aktiviteter och agerande. För att medlemmarna ska kunna diskutera och fatta beslut brukar föreningen hålla ett möte en gång per år. Allmännyttiga ideella föreningar behöver inte betala någon skatt, så länge de uppfyller de skatteregler som finns kring öppen medlemsantagning, ändamål och hur medlen används i allmännyttig verksamhet.

Fördelar med nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är ett kostnadseffektivt verktyg för att hålla kontakt med medlemmarna i föreningen och uppdatera dem kring de senaste händelserna. Du når mottagarna direkt och informationen finns sparad i deras inkorg. Genom att regelbundet skicka ut e-post till medlemmarna går det att upprätthålla en god social kontakt, vilket ökar medlemmarnas engagemang. Det är viktigt att hålla innehållet i nyhetsbrevet kort och koncist, med fokus på de viktigaste punkterna. Inkludera en tydlig ämnesrad så att mottagarna vet vad mejlet handlar om, och skicka det regelbundet vid samma tid varje vecka eller månad. På så sätt skapar du ett professionellt och pålitligt nyhetsbrev för idrottsföreningen.

dante