Idrottsföreningars verksamhet

Idrottsföreningars verksamhet

Den här artikeln förklarar vad en idrottsförening är, vad en sådan sysslar med och vilka mål som är uppsatta för deltagarna alternativt utövarna av idrotten i fråga.

Vad är en idrottsförening?

En idrottsförening består av ledare och idrottare som tillsammans försöker nå idrottsliga framgångar eller har uteslutande fokus på att folk ska röra på sig och leva sunt. Idrottsföreningar finns i hela landet men det är främst ungdomsföreningar där barn och unga idrottar som är själva kärnan i idrotts-Sverige. Det är vetenskapligt bevisat att de som rör sig mycket i unga år bibehåller en god hälsa och faktiskt lever längre upp i åldrarna. Har man som barn vant sig vid att träna behöver man inte känna något motstånd mot att göra så även i vuxen ålder.

Det finns överlägset flest fotbollsföreningar i Sverige, tätt följt av ishockey- och innebandyföreningar. Inom individuella idrotter är friidrott med alla dess grenar störst, följt av ridning och simning. Ofta är de idrotter som kräver mest utrustning även de dyraste, exempelvis ishockey och ridning. Om barnet verkligen vill syssla med materialsport och man har det knapert kan man ofta köpa begagnad utrustning eller undersöka om kommunen anslår bidrag som man kan söka och förhoppningsvis bli beviljad.

Hur går en idrottsförening runt rent ekonomiskt?

Elitidrottsföreningar såsom GIF Sundsvall förlitar sig ofta på ekonomiska intäkter från publik, det vill säga de löser inträde till matcher eller evenemang samt köper tröjor, emblem, vimplar och andra attiraljer som tillkännager den personliga idrottsliga tillhörigheten. Elitidrottare behöver oftast inte själva betala för sina kläder och tillbehör då de har sponsorer. I egenskap av sponsor kan man vända sig till Capcito för sina räkenskaper och på sätt kunna avgöra var pengarna bäst ska gå till för maximal avans.

Om man vill ansluta sig till en ungdomsförening får man ofta betala medlemsavgift och omkostnader själv, vilket i praktiken innebär att föräldrarna måste göra ekonomiska och logistiska uppoffringar. I vissa fall går deltagarna runt och säljer saker till folk såsom korv, julkalendrar med mera.

Om en förening är ansluten till Folkspel kan föreningarna ofta få pengar genom att folk köper lotter. I många fall kan kommunen också besluta att skattepengar ska användas för byggandet av arenor och idrottsanläggningar istället för att privata aktörer ska blanda sig i.

Syfte och mål med idrottsföreningar

Om man är med i en

idrottsförening får man ta del av en gemytlig gemenskap där olikheter suddas ut och likheter exponeras. Man känner samhörighet med individer som sysslar med samma sak som en själv. Det är mycket vanligt att man träffar kompisar och ingår relationer med människor man träffar på i idrotten. Dessutom får man en större inblick i hur ens kropp och ens psyke presterar i såväl med- som motgång.

dante