Gemenskap

Gemenskap

Att vara med i en idrottsförening innebär mycket gemenskap. Idrotten blir ett förenande kitt som samlar olika generationer och människor från olika bakgrunder.

Gemenskap

För vissa personer som är med i en idrottsförening, är det själva idrotten som har dragit dem till klubben. Längtan efter att spela fotboll, träna innebandy eller rida på en häst får dem att anmäla sig och börja delta. För andra kan det lika gärna vara gemenskapen som drar: en kompis spelar i ett lag och man anmäler sig för att det är roligt att sporta tillsammans. Det finns olika anledningar till att individer går med i idrottsföreningar, men idrott och gemenskap hör ihop.

Över generationsgränser

För att en idrottsförening ska fungera behövs det olika individer: de som är duktiga på att träna deltagarna, bra på bokföring, organisera köket vid tävling eller hjälpa till att köra buss och bil. Förutom uppgiften att heja och vara publik. Om en idrottsförening ska anordna en tävling krävs det många volontärer och det finns pensionärer som gärna ställer upp och säljer biljetter, mammor och pappor som säljer kaffe tillsammans med sina tonåringar, och unga som är funktioner och står ute på planen eller banan. För många ger idrottsföreningen en möjlighet att umgås med andra generationer – vilket ger både förståelse och glädje.

I nästan alla länder på vår jord spelas fotboll, världen största sport. En idrottsförening kan vara ett sätt för invandrare att få lära känna svenskar på ett enkelt och naturligt sätt. Idrottskulturen finns i alla länder, kärleken till sporten, oavsett om det är fotboll, golf eller ridning, förenar människor. Ibland kan det också vara lättare att umgås kring något och på så vis lära känna varandra som individer – och upptäcka att man har mycket gemensamt!

Att göra något tillsammans underlättar om man ska pröva på något nytt eller vill utveckla sina förmågor. Det är lättare att löpträna tillsammans med andra eller att ge sig ut på planen i snålblåst och snö som känns som bitande iskorn en kall kväll i november. Om det finns flera olika slags sporter i idrottsföreningen, så blir det också lättare att testa på en ny sport, då man ändå är på plats och redan känner många i klubben. Föräldrar som hjälper till på klubben, och som vill börja träna, kan tillsammans besluta sig för att promenera och motionera medan de väntar på sina barn. Det är mycket som underlättar när man är tillsammans!

dante