Träningen – idrottsföreningens hjärta

Träningen – idrottsföreningens hjärta

Den viktigaste aktiviteten som pågår i idrottsföreningar är träningen. Över hela Sverige tränar folk varje dag – tack vare tränare och andra som ställer upp.

Varje vecka

En av idrottsföreningarnas styrkor är att de klarar av att erbjuda träning till bra pris vecka ut och vecka in. Många ledare ställer upp som tränare frivilligt och får inte betalt för sitt engagemang med pengar – däremot i glädje, gemenskap och intressanta problem att lösa. Vissa idrotter, som ridning och golf, är dyra att delta i. Andra, som simning och joggning, är mycket billigare. För många är det intresset som är avgörande vilken förening som de väljer att vara med i, för vissa är det dock ekonomin som avgör.

För många barn och tonåringar är aktiviteten i klubben veckans höjdpunkt: ridlektionen eller fotbollsträningen. För de som blivit skickligare på sin idrott, kan det krävas att de tränar flera gånger i veckan och visar engagemang för att bli uttagna till tävlingar.

Året om

De flesta idrotter utövas under teminerna, men klubbarna kan också ha läger eller andra aktiviteter under loven. Det är vanligt att åka på ridläger eller träningsläger under sommaren för de riktigt intresserade. Det som skiljer en ridklubb mot andra idrottsföreningar, är att hästarna behöver skötsel alla dagar – vinter som sommar. Det innebär att många medlemmar i ridklubben behöver jobba frivilligt under lov och helger för att ta hand om hästarna. I andra föreningar kan man ta ledigt när det inte är någon aktivitet.

En av de viktigaste faktorerna till det sjudande liv som finns i idrottsföreningar är den gemenskap som uppstår. När man utövar sin sport en gång i veckan hinner man lära känna varandra – både utövare och de föräldrar och vänner som tittar på. Det är enkelt att mötas kring idrotten, oavsett bakgrund. För många är det gemenskapen som till sist blir det viktigaste med träningen och idrottsföreningen.

dante